Pagalba verslui

2

020 metais, asmenys vadovaujantys įmonėms, kurių įsipareigojimai viršija turimo turto vertę arba įmonėms, nevykdančioms prievolių, turi skubiai kreiptis į akcininkus dėl papildomų lėšų. Nepavykus sutarti su akcininkais, vadovui lieka nedaug būdų spręsti situaciją, su kuria susiduria nemoki įmonė.

Konsultuojame įmonių vadovus, šiais klausimais:

  • kada ir kaip reikia kreiptis į akcininkus, kaip tinkamai vesti susirinkimus.
  • Kaip tinkamai informuoti kreditorius.
  • Kaip teisingai įvertinti situaciją įmonėje ir susidaryti veiksmų planą.
  • Kaip apsispręsti, ar eiti restruktūrizacijos keliu, ar „keliauti“ į bankrotą.

 Dažnai tarpininkaujame tarp įmonės ir kreditorių, ieškant geriausio sprendimo.

Įmonės direktoriui nesprendžiant iškilusių problemų ar nukeliant sprendimą, vėliau gali tekti atsakyti visu savo ir šeimos turtu už įmonės skolas, jei tai įmonei ateityje bus iškeltas bankrotas.

Sukaupta patirtis leidžia iš anksto nustatyti įmonės vadovo veiksmų ribas, kad nebūtų peržengtos privataus juridinio asmens vadovo fiduciarinės pareigos. 

Vyrauja įsitikinimas, jog akcininkai atsako tik savo įnašu į įmonės kapitalą, tačiau svarbu žinoti, kad nuo šiol ir jiems gali tekti padengti visas skolas savo kreditoriams. Po 2008 metų bankrotų lavinos, Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuota teisminė praktika stipriai išplėtė akcininkų atsakomybės ribas.

Imoniu isregistravimas
Verslo konsultacijos
K

onsultuojame akcininkus įmonės valdymo klausimais – kaip tai daryti tinkamai, kad netektų dengti įmonės veiklos nuostolių kreditoriams.

Dažnu atveju, smulkieji akcininkai nesidomi savo investicijomis įmonėje arba net negali gauti kai kurių svarbių duomenų. Tačiau įmonės nemokumas neturėtų likti nepastebėtas, nes kaip ir didieji akcininkai, smulkieji akcininkai bus solidariai atsakingi už skolas kreditoriams. Patirtis rodo, kad gana dažnai smulkieji akcininkai dar gi turi sumokėti už didžiųjų akcininkų klaidas – didieji, valdydami situaciją, sugeba laiku išslapstyti savo turtą.

Padedame gauti visą reikalingą informaciją, priimti sprendimus ar net parduoti tokios įmonės akcijas, kai įmonių didieji akcininkai ignoruoja smulkiuosius.

Daugiau nei 20 metų konsultuojant įmonių vadovus, susiduriame su situacija, kai įmonėse nėra tvarkos, kada skola pripažįstama beviltiška, nėra formuojami atidėjimai, tokiu būdu, įmonės vadovas praleidžia įmonės nemokumo momentą.

Sukaupta darbinė patirtis, vadovaujant prekybos, finansų skyriams bei įdiegti tvarkos sprendimai įmonėse, išgelbėjo ne vieną mūsų klientą nuo bankroto.

Prasidėjus karantinui šalyje, įmonės susiduria su veiklos stabdymo sukeltais nuostoliais. Gamybinės įmonės, kad išlaikytų gamybos apkrovas ir susimažintų nuostolius, ignoruos pirkėjų mokėjimų vėlavimus. Versle vis dar gaji praktika nesidomėti savo pirkėjų finansine sveikata, kas vėliau sukelia mokumo problemas gamybos įmonėje.

T

urime reikalingus įrankius, kurie leidžia greitai patikrinti jūsų partnerius, jiems apie tai nepranešus. Surenkame duomenis, sulyginame juos ir pateikiame išvadas. Parenkame įrankius konkrečiai situacijai.

Verslininkai, suvokdami, kad artimoje ateityje laukia sunkumai, taiko psichologinį spaudimą savo įmonių vadovams, smulkiesiems akcininkams bei neretai tam pasitelkia teisininkus. Stokodami specifinių žinių bei patirdami spaudimą, vadovai ir/ar akcininkai pasirašo dokumentus ar padaro sprendimus, už kuriuos ateityje tenka atsakyti finansiškai.

Konsultuojame vadovus, smulkiuosius akcininkus įvairiausiais klausimais – tai puiki galimybė gauti kitą požiūrį į situaciją bei jos sprendimo būdus.

Dažnai vienas verslininkas turi keletą skirtingų įmonių ir vykdo veiklas tarp susijusių asmenų. Kai sunkumus patiria viena įmonė, veiklos perkeliamos į tinkamai veikiančias arba naujas įmones.

Įvertiname planuojamus ar įvykdytus sprendimus ir procesus. Išskiriame grėsmes ir rekomenduojame galimus veiksmus.

Vėl ateina metas, kai reikės priimti labai nepopuliarius sprendimus versle:

  • teks ženkliai karpyti išlaidas;
  • valdyti įmonės dydį;
  • pertvarkyti įmonėje esančius verslus, iškeliant juos į kitas įmones.

Esame ištobulinę reikalingus įrankius greitam įmonės fiziniam suskaldymui ir veiklų skaldymui įmonės viduje. Gebame sutvarkyti apskaitos principus pagal kiekvieną veiklą.

Žinoma, bet koks rinkos nuosmukis yra puiki galimybė ir nupirkti ar perimti konkurento įmonę. Taip pat, galimai, priimsite sprendimą parduoti savo verslą ar jo dalį, uždaryti nutolusius taškus.

Finansines konsultacijos

Jei jums reikalinga konsultacija, užpildykite užklausos formą:

K

onsultuojame ir smulkių įmonių pardavimo – pirkimo klausimais.

UAB „Finarima“ darbuotojai sukaupė daugiau nei 20 metų patirtį verslo valdyme – pagelbėjome savo klientams per 2000-2001 Rusijos krizę, 2008-2009 finansų sistemos krizę, galime padėti verslui išgyventi ir šią. Svarbu nelaukti paskutinės minutės, kai situacija įmonėje ar partnerių įmonėse ženkliai pablogės ir bet kokie racionalūs sprendimai bus sunkiai pasiekiami.

Jei jums reikalinga konsultacija, bet nerimaujate dėl informacijos saugumo, UAB „Finarima“ tai gali užtikrinti – visada pasirašome konfidencialumo sutartis. Beje, dažniausiai nereikia atskleisti ypač daug informacijos, kad mūsų specialistai galėtų perprasti esmę. Žinoma, pasitaiko ir itin unikalių situacijų, bet ir joms galime rasti sprendimus ar patarti, kur jų ieškoti.

Suprantame, kaip sunku apsispręsti ar verta pasitikėti konsultantui, bet laiku suteikta mūsų specialistų konsultacija išgelbėjo ne vieną dešimtį verslininkų.

Mes žinome labai daug tik savo klientų dėka. Kiekvienas verslas yra unikalus, tik su jam būdingais klausimais – padėdami juos išspręsti, kaupiame išskirtinę, įvairiapusišką patirtį.