Menu

Verslo paskolų brokerio paslaugos

1. Pirminė konsultacija

Įvertinama pirminė kliento informacija, finansinė būklė, analizuojami kliento pinigų srautai, debitorių-kreditorių būklė, investicijų poreikis. Nustatomas kliento finansavimo poreikis bei aptariamos tinkamiausios finansavimo formos, atitinkančios konkrečią kliento situaciją.

 

2. Sutarties pasirašymas su klientu

Apibrėžiama paslauga, šalių pareigos, terminai ir kainodara. Sumokamas bendradarbiavimo mokestis 350-500 eur, kuris įskaičiuojamas į galutinę paslaugos kainą, t.y. 3 % nuo kredito sumos, min 350-500 eur.

 

3. Paskolų brokerio darbas

Reikalingos medžiagos finansavimui paruošimas, bendradarbiaujant su klientu ir finansinėmis institucijomis, t.y. analizės, skaičiavimai ir/ar pan., kreditavimo paraiškų užpildymas ir pateikimas finansinėms institucijoms. Finansų institucijos sprendimo projekto dėl kreditavimo suteikimo susiderinimas su klientu prieš galutinį sprendimą.

Gavus kliento įgaliojimą, klientas gali būti atstovaujamas tiesiogiai.

 

4. Finansinės institucijos sprendimo gavimas ir pateikimas klientui

Paprastai tai yra finansinės institucijos Kreditų komiteto sprendimas dėl kliento finansavimo, kuriame nurodytos visos finansavimo sąlygos ir kuris yra pagrindas sudaryti ktreditavimo sutartį ir gauti finansavimą.

Gavus finansinės institucijos sprendimą dėl finansavimo sumokama 70% paslaugos kainos.

 

5. Pagalba klientui derinant kreditavimo, įkeitimo ir kitas sutartis su finansine institucija.

Klientui pasirašius sutartis sumokama likusi 30 % paslaugos kainos dalis.

 

6. Galimos papildomos paslaugos

  • Esamų finansinių įsipareigojimų pertvarkymas ar restruktūrizavimas. Refinansavimo galimybių įvertinimas;
  • Paruošimas gauti finansavimą ateityje - siektinų rodiklių bei rezultatų nustatymas norint gauti tam tikro dydžio arba rūšies finansavimą;
  • Įmonės srautų bei finansų vertinimas ir priežiūra, įmonės ekonominė analizė.


Papildomų paslaugų kaina nustatoma atskiru susitarimu.